Årsmøte i Tigerberget Øst

Saksliste årsmøte 13.2.2014 kl. 18:00

  • Valg av referent og ordstyrer
  • Godkjenne innkallingen
  • Beretning pubansvarlig
  • Beretning turansvarlig
  • Beretning webansvarlig
  • Økonomi
  • Innkomne forslag*
  • Kåring av Årets supporter og utdeling av årets drakt
  • Valg av nytt styre
  • Valg av valgkomité

* Innkomne forslag må være styret i hende senest 1.2.2014.