Etter årsmøtet

 Årsmøtet har bestemt at Roy-Terje Simonsen – Roy Oliver Jahnsen – Torgrim Rygnestad skal utgjøre styret for 2014.

Årets supporer 2013 ble Steinar Olsen – gratuerer og takk for din støtte.
Ole Jacob Høyer Jonassen ble den heldige vinneren av en Start-drakt – gratulerer til deg også.

Vi ønsker svært sterkt å få til en tur til Sør Arena ila sesongen. Er det spesielle ønsker der ute?? Kom med innspill – det er dere som bestemmer –
ta kontakt på post@tigerbergetost.no