Tipping Start i Tippeligaen 2014

Det er en glede å meddele at Tippeligaen 2014 snart sparkes igang og i den anledning inviterer vi dere til å delta i Tigerberget Øst tippekonkurranse.
For å delta må man betale kr. 100 til vår konto 0539 48 61067 innen lørdag 29. mars 2014.
MERK BETALING MED DELTAGERS NAVN OG EMAIL!!
Hele premiepotten går tilbake til deltagerne etter fordeling man ser i vedlegget. Se vedlagte Excel fil hvor all nødvendig informasjon finnes. Nevnte fil fylles ut og returneres til post@tigerbergetost.no
Lykke til med sesongen og tippinga.
Hilsen
Styret Tigerberget Øst

Tipping Start i Tippeligaen 2014