); ?

Årsmøte 2014

Laster kart ....

Tidspunkt
13.02.2015
19:00 - 19:45

Stadion
Joe's sportsbar


Saksliste årsmøte 13.2.2015 kl. 19:00
⦁ Valg av referent og ordstyrer
⦁ Godkjenne innkallingen
⦁ Beretning pubansvarlig
⦁ Beretning turansvarlig
⦁ Beretning webansvarlig
⦁ Økonomi
⦁ Innkomne forslag*
⦁ Kåring av Årets supporter og utdeling av årets drakt
⦁ Valg av nytt styre
⦁ Valg av valgkomité
* Innkomne forslag må være styret i hende senest 8.2.2015.

Skrevet av

Ingen kommentarer lagt inn enda.

Legg inn en kommentar

Kommentar

value=