Informasjon for 2014

Vi ønsker å gjøre alle så fornøyde som mulig – i så måte har vi sjekka andre alternativ til å vise kampene for oss.
Det har vist seg svært vanskelig – for ikke å si umulig – å finne andre alternativ enn The Dubliner. Store endringer har skjedd mtp visning av kamper på utesteder de siste to årene og de ønsker ikke å binde seg til enkelte grupper.  Også prismessig har det blitt mye dyrere – vi har blitt fortalt at nedleggelse er et alternativ.

Derfor har vi vurdert at The Dubliner er det beste for Tigerberget Øst også i 2014.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å se Starts kamper – alt blir annonsert på hjemmesida.